ГАДААД ХАРИЛЦААН, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтэс нь Холбоо болн түүний бүтцийн нэгжүүдийн гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг зохион байгуулж, хөгжүүлэх, Олон улсын болон бүс нутгийн Хуульчдын (Барын) холбоотой харилцаа тогтоож, хамтарч ажиллах, гадаад улсын хууль тогтоомж, тогтсон туршлагыг судлах, Холбооны үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж байна.

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн